Játékszabály

„Kapcsolódj ki a Janával!” elnevezésű promóció

Hivatalos játékszabály

 

 1. A játék szervezője:

„Kapcsolódj ki a Janával!” elnevezéssel a Jamnica Water Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Malomkő utca 7. a.) a továbbiakban „Szervező”, az Auchan áruházak vásárlói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden, magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan áruházban, vagy Auchan Online áruházban (https://online.auchan.hu/),
 • legalább 1 (egy) alkalommal, egyszerre legalább 2 (kettő) db a játékban részt vevő Jana terméket (a 4. pontban részletezve) vásárol és
 • a www.janajatek.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta/online rendelés adatait (az 5.2. pontban részletezve) a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban, a Játékban részt vevő személyek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervező, a Lebonyolító és az Auchan Magyarország Kft. marketing osztályának dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, valamint a Játék szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb gazdasági társaságok, vagy a Játék szervezésében és lebonyolításában közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a regisztrációnál személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található, nem az Auchan Magyarország Kft. által üzemeltetett boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a Szervező/Lebonyolító a Játékost a játékból kizárja. A kizárás tényéről a Szervező/Lebonyolító a játékost kötelezően nem értesíti.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. június 10. 00:00:00 órától – 2021. július 07. 23:59:59 óráig tart.

A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük.

A Pályázatok beérkezésének 2021. július 07. 23:59:59 óráig kell megtörténniük.

A Játék 4 játékhétből áll:

1. Játékhét: 2021. június 10. 0:00:00 – július 16. 23:59:59
2. Játékhét: 2021. június 17. 0:00:00 – június 23. 23:59:59
3. Játékhét: 2021. június 24. 0:00:00 – június 30. 23:59:59
4. Játékhét: 2021. július 01. 0:00:00 – július 07. 23:59:59

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A regisztrációk és pályázatbeküldések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely Magyarországon található Auchan áruházban vagy Auchan Online áruházban (https://online.auchan.hu/) forgalmazott, az alábbiakban részletezett, a Játékban részt vevő Jana termékek mindegyike.

Termék megnevezése Vonalkód

Termék megnevezése Vonalkód
JANA VITAMIN VIZ IMMUNO 0,5L 3858890872323
JANA VITAMIN VIZ HAPPY 0,5L 3858890873955
JANA VITAMIN REFRESH 0,5L 3858890874600
JANA VITAMIN Immuno citrom, 1,5 l 3858890873146
JANA VITAMIN Happy narancs 1,5 l 3858890873986
JANA 1,5L NAT.ASVANYVIZ SZENSAVMENT 3858884600055
JANA 1,5L EP-GUA.ASV.VIZ SZENSAVMEN 3858884605425
JANA 1,5L CITR-LIME ASVVIZ SZENSAVM 3858884605388
JANA CITROM-LIME A.VIZ SZ.MENT.0,5 3858884605401
JANA EPER-GUAVA A.VIZ SZ.MENT.0,5 3858884605449
JANA KEK-V.AF.I.ASV.VIZ M.0,5L 3858884605487
JANA alma-körte szénsavmentes 1,5L 3858884601472
JANA KEK-V.AF.I.ASV.VIZ M.1,5L 3858884605463
JANA BABY ASVANYVIZ SZ.MENTES 1L 3858884601892
JANA BABY ASVANYVIZ SZ.MENTES 0,25 3858884600147
JANA ASVANYVIZ MENTES 5L 3858884602202
JANA MACI 0,5L MENTES ASVIZ. 3858884606996
JANA SZOLO-MIR.SZENS.M.VIZ 1,5 3858884609089
JANA NAT.0,5L SZ.MENTES 3858884600062
JANA JEGES TEA Málna-hibiszkusz 1,5 l 3858890876369
JANA JEGES TEA Málna-hibiszkusz 0,5 l 3858890876420
JANA Jeges Tea citrom ízű zero cukor 1,5 l 3858890876666
JANA Jeges Tea citrom ízű zero cukor 0,5 l 3858890876727
JANA JEGES TEA BARACK 0,5L 3858884601052
JANA JEGES TEA CITROM 0,5L 3858884601694
JANA JEGES TEA BARACK 1,5L 3858884601045
JANA JEGES TEA CITROM 1,5L 3858884601670
JANA JEGES TEA AFONYA 1,5L 3858884601717
JANA JEGES TEA AFONYA 0,5L 3858884601731

A promóció során várhatóan az alábbi termékek fognak megjelenni az Auchan áruházak polcain, melyek megjelenésüktől számítva részt vesznek a promócióban.

Termék megnevezése Vonalkód

Termék megnevezése Vonalkód
JANA vitamin Antiox feketeribizli izű 0,5 l 3858890875690
JANA vitamin Antiox feketeribizli ízű 1,5 l 3858890875669
JANA Jeges Tea citrom ízű zero cukor 1,5 l 3858890876666
JANA Jeges Tea citrom ízű zero cukor 0,5 l 3858890876727

A Játékban kizárólag csak a feljebb felsorolt termékek, a megadott kiszerelésben vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása alapján részt vevő Pályázat érvénytelen a Játék szempontjából.

Érvényes Pályázathoz egy vásárlás alkalmával legalább 2 db terméket kell a promócióban részt vevő Jana termékeiből vásárolni.

Abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával többször 2 darab, a Játékban részt vevő Jana terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a beküldés során, akkor az a megvásárolt 2 db termékek darabszámával megegyező alkalommal, a továbbiakban ennyi számú Pályázatként kerül figyelembevételre és a Játékos a sorsolásban ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt a fődíj sorsoláson. Így, ha pl. egy vásárlás alkalmával kétszer is teljesíti a 2 db Jana termék vásárlását, azaz 4 db a Játékban részt vevő terméket vásárol és ezt egy beküldésben szerepelteti (azaz a részt vevő termékek darabszámához 4 darabot ír), úgy az a beküldés a fődíj sorsoláson kétszeres nyerési eséllyel vesz részt. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a beküldés során megadott darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló vásárlási bizonylaton szereplő, a Játékban részt vevő termékek száma. A beküldésben szereplő 2 db a Játékban részt vevő termék egy Pályázatnak felel meg.

A szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a vásárlás/online rendelés során kapott nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatoknak (megrendelés és számla) (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, a vásárolt Játékban részt vevő termék megnevezésének és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online rendelés esetén a rendelés egyedi azonosítójának (rendelésszám).

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolható- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • saját e-mail cím megerősítése
 • jelszó
 • jelszó megerősítése
 • opcionális megadható saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadható kedvenc magyarországi Auchan áruház
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és adatkezelési tájékoztatóját, valamint
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint 
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.
 • opcionálisan kitöltheti a 5 kérdésből álló kérdőívet a vásárlási szokásaival kapcsolatban, megadott adatokból a promóció végén egy összesített adattábla készül, amely név nélküli adatokat tartalmaz, azaz az egyes Játékosokhoz nem hozzárendelhető.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2. Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló Bizonylatról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kód, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

*Online vásárlás esetén a rendelés számának utolsó 4 karakterét (melyet a rendelés visszaigazolás tárgy mezőjében talál) kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc) – Az önkiszolgáló kasszák által kibocsájtott nyugtán a NAV ellenőrzőkód feletti időpontot szükséges a beküldéskor feltüntetni.
 • a vásárlást igazoló blokk/szállítólevél fotó feltöltése **
 • az adott Bizonylaton megvásárolt, a Játékban részt vevő Jana termékek darab száma

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

**A blokk képek feltöltésére vonatkozó szabályok:

 • A feltöltött képek JPG, PNG vagy PDF formátumúak és képenként maximum 5 MB terjedelműek lehetnek.
 • A blokkot/szállítólevelet teljes terjedelmében kell lefotózni és egy képben beküldeni.
 • A blokk/szállítólevél kép(ek) mindegyikének olvashatónak kell lennie.

 

5.3. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol egyidejűleg legalább 2 db a promócióban részt vevő (a 4. pontban részletezve) Jana termékeket az Auchan áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával többször 2 darab, a Játékban részt vevő Jana terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a beküldés során, akkor az a megvásárolt 2 db termékek darabszámával megegyező alkalommal, a továbbiakban ennyi számú Pályázatként kerül figyelembevételre és a Játékos a sorsolásban ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt a fődíj sorsoláson. Így, ha pl. egy vásárlás alkalmával kétszer is teljesíti a 2 db Jana termék vásárlását, azaz 4 db a Játékban részt vevő terméket vásárol és ezt egy beküldésben szerepelteti (azaz a részt vevő termékek darabszámához 4 darabot ír), úgy az a beküldés a fődíj sorsoláson kétszeres nyerési eséllyel vesz részt. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a beküldés során megadott darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló vásárlási bizonylaton szereplő, a Játékban részt vevő termékek száma. A beküldésben szereplő 2 db a Játékban részt vevő termék egy Pályázatnak felel meg.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

A Játékban online vásárlás esetén csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a rendelést követően a kiszállítás után számla került kiállításra, mert nyertesség esetén szükséges a számla bemutatása is (a 8. pontban részletezve).

A Játéknak nem feltétele a Bizalomkártyával történő vásárlás, azonban nyertesség esetén amennyiben a Bizonylaton látható a Bizalomkártyaszám, akkor a Szervező csakis abban az esetben fogadja el érvényes Pályázatként azt, ha a Bizonylaton szereplő Bizalomkártyaszám megegyezik a Játékos Bizalomkártyaszámával.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel.

Egy Játékos egy adott napon maximum 6 db Bizonylatot küldhet be.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül, maximum 3 db Bizonylattal vehet részt.

Egy Játékos a Játékban összesen maximum 30 db Bizonylattal pályázhat.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát 2021. augusztus 07-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti Bizonylatot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak a fenti feltételeknek megfelelő magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről az áruházi vásárlás során blokk, nyugta, vagy magánszemély nevére kiállított számla, míg az online vásárlás esetén megrendelés és számla került kiállításra. A magánszemély részére kiállított számla másolatot a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére az auchanjana@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2021. július 07-én, 23:59:59 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolások:

Egy Pályázattal csak egy nyeremény nyerhető meg.

Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy napi, egy heti nyereményt és a fődíjat nyerheti meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az érvényes hatósági lakcím igazolvány adatai szerint azonos lakcímen / tartózkodási címen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.

A sorsolásokon csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

Napi és heti nyeremények sorsolása:

A Játék kezdete előtt közjegyző jelenlétében másodperc pontossággal, a Játék időtartamában 08:00 és 22:00 óra között, naponként 5-5 (összesen 140 darab), valamint hetenként 2-2 (összesen 8 darab) nyerő időpont kerül kisorsolásra a napi és heti nyereményekre vonatkozóan.

Az adott időpontban, vagy azt követő első, érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott napi/heti nyereményt.

A nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén

A napi nyeremények nyertesei az adott napot követő első munkanapon (pénteki/szombati/vasárnapi nyeremények esetében a következő hétfőn), míg a heti nyeremények nyertesei csütörtökönként (2021. június 17., június 24., július 01.,
július 08.) kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail üzenetben.

Fődíj sorsolás: 

A fődíj sorsolására 2021. július 13-án 14:00 órakor közjegyző jelenlétében kerül sor.

A fődíj sorsoláson csak a Játék teljes időtartama alatt beérkezett, napi és heti nyereményt még nem nyert, érvényes Pályázatok vesznek részt.

Valamennyi sorsolás az A4C Marketing Kft. irodájában, 1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3. címen (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől) kerül sor.

A nyertesek csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok közül kerülhetnek ki.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.janajatek.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Fődíjak:

2 db 200.000 Ft értékű wellness ajándékutalvány ****-os szállodába a Balaton partján

A nyeremények ajándékutalvány formájában kerülnek átadásra. Az utalványok 2021.12.31-ig használhatók fel, készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók. Az idegenforgalmi adó a csomag része. Gyermekkedvezmény szülőkkel egy szobában, pótágyon történő elhelyezés esetén:-4 éves korig ingyenes ( szállás+ félpanziós ellátás ). A Voucher felhasználása esetén személyszám megkötés nincsen, az összegen belül a szállodával előre egyeztetés esetén a költségkeretnek megfelelő csomagajánlat érvényes. 

A fődíjak vonatkozásában 10 (tíz) tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes, vagy sikertelen átadás/kézbesítés esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

Heti nyeremények:

Hetente 2-2 db (összesen 8 db) 50.000 Ft értékű Auchan ajándékkártya

Az ajándékkártyák a kiállítástól számított 1 évig érvényesek, és a magyarországi Auchan áruházak bármelyikében beválthatók.

Napi nyeremények:

Naponta 5-5 db (összesen 140 db) Jana vászontáska és 6 darabos Jana pohár szett
(0,2 literes) Egy nyertes 1 db Jana vászontáska és 1 db Jana pohár szettre jogosult, tehát a promóció során összesen 140 napi nyertes kerül kisorsolásra.

A heti és napi nyerő időpontok esetében az eredeti nyertes Pályázatot követően beérkező Pályázatokat beküldő Játékosok válhatnak tartaléknyertesekké beküldésük sorrendjében, az eredeti Pályázat vagy az azt beküldő Játékos érvénytelensége esetén.

 

 1. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A napi és heti nyertesek megállapítását, illetve a fődíj sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertes Pályázatot beküldő Játékosokat (amennyiben az e-mailben történő kommunikáció sikertelen, és a Játékos a regisztráció alkalmával előzőleg megadta telefonos elérhetőségét, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertesek a nyereményüket kizárólag a beküldött nyertes pályázatban szereplő, a Játékban részt vevő termék(ek) vásárlását igazoló eredeti Bizonylat teljes terjedelmében történő beküldését követően veheti át, melynek az első értesítést követő 7 (hét) naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a lakcímüket és telefonszámukat a Bizonylat beküldésével egyidejűleg kötelesek megküldeni Lebonyolító részére.

Amennyiben a nyertes eredeti Bizonylat az első értesítéstől számított 7 (hét) napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy az adott nyertes a jelen Játékszabály szerint egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban részt vevő termék vásárlását, eltérőek a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási Bizonylaton szereplő adatoktól, nem szerepel rajta a megfelelő mennyiségben a 4. pontban részletezett Jana termék, vagy ha a Bizonylaton szereplő Bizalomkártya szám eltér a Játékos Bizalomkártyaszámától stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre a Lebonyolító által és a fentiek szerint kell igazolnia a nyereményre való jogosultságát.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/Bizonylatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és az nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatot és annak érvényességét a Lebonyolító -a Szervező jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat vagy Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, vagy bármely mértékben vagy tekintetben megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel Pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és mennyiségének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A nyertesek a nyereményüket előzetes egyeztetéssel futár általi kézbesítés útján a lakcímükön, vagy előzetes időpont egyeztetést követően az A4C Marketing Kft. irodájában személyesen vehetik át.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő egyéb adó és járulék megfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és a Lebonyolító felé nem támaszthat.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére, illetve a nyeremény helyszínére történő utazási költségek) a nyertes Játékosokat terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a www.janajatek.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2021. augusztus 07-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanjana@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra. 

A Játék az Auchan áruházak akciós újságjaiban, áruházi posztereken, online hirdetésekben, Facebookon és a weblapokon kerül meghirdetésre.

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk, Pályázatok és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényeiket a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesíthetik a nyeremény átadása során kapott jótállási jeggyel.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy jogosultságában/használatában álló telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga jogosultságában/használatában álló telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a regisztráció vagy a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Játék lebonyolításában részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező a Játék teljes ideje alatt fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2021. június 10.

Szervező